Aanvraag van een stage

Wat

Op zoek naar een stageplaats? Ook bij uw gemeente kunt u terecht voor interessante stageplaatsen.

Voorwaarden

U bent student in het secundair, hoger of universitair onderwijs of in het volwassenenonderwijs.

Procedure

U dient uw aanvraag voor een stageplaats in bij uw gemeente.

Type

advies en begeleiding

Doelgroep

burger

Thema

burger en overheid
onderwijs en wetenschap