Aanplakborden

Wie kan er een beroep op doen?

 • Inrichters van tijdelijke evenementen van socio-culturele aard
 • Alle andere aankondigingen onder meer van politieke of commerciële aard, zijn verboden op de infozuilen.

Hoe vraag je het aan?

De affiches dienen aangeboden te worden bij de jeugd- of cultuurdienst. Deze dienst is gratis.

Wat houdt de werking in?

 • Door het stadsbestuur zijn er infozuilen voorzien op strategische plaatsen in de stad.
 • De inrichters van tijdelijke evenementen van socio-culturele aard, inclusief gemeentelijke diensten, mogen gratis publiciteit maken op de infozuilen. Alle andere aankondigingen onder meer van politieke of commerciële aard, zijn verboden op de infozuilen.
 • Op de infozuilen zullen enkel aanplakbrieven worden gehangen. Deze mogen max. 50 x 70 cm groot zijn. Zij mogen niet opgemaakt zijn met zwarte inkt op witte of gele achtergrond.
 • Verwijderingen worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten.
 • Het is particulieren en verenigingen strikt verboden andere aanplakkingen te overplakken, af te rukken, te bevuilen of te beschadigen.
 • Op de aanplakbrieven dienen de verantwoordelijke uitgever (met naam, adres en telefoonnummer) en de inrichtende persoon of vereniging vermeld te worden.
 • De aanplakbrieven mogen maximum. 1 maand op voorhand opgehangen worden, na goedkeuring van het stadsbestuur, die nakijkt of de aanplakbrieven voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 • Per infozuil zullen maximum 2 aanplakbrieven per activiteit aangebracht worden, meer bepaald 1 affiche per zuilkant.
 • Bij meerdere aanvragen voor aanplakking beslist de gemeentelijke dienst jeugd/cultuur welke activiteit mag aangekondigd worden. Uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk activiteiten aan bod te laten komen op de gemeentelijke infozuilen. In ieder geval zal voorrang gegeven worden aan de verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem. 
 • De overtreders zullen in toepassing van het GAS-reglement bestraft worden. Bovendien kan de overtreder voor zes maanden geweigerd worden nog affiches voor aanplakking aan te bieden.

Lokaties van de aanplakborden:

 1. Okselaar: zaal ’t Laer, Brabantsebaan
 2. Averbode: Sint Jansplein, Westelsebaan + sporthal Averbode, Vorststraat
 3. Keiberg: Kerk, Lobbensestraat
 4. Scherpenheuvel: rotonde Basilieklaan + parking gc den egger, August Nihoulstraat
 5. Testelt: zaal Concordia, Tuinwijk
 6. Schoonderbuken: voetbalterrein, Houwaartstraat
 7. Messelbroek: kerk, Testeltsebaan